ปัญหาท่อตันในที่ต่างๆ

ปัญหาท่อตันในที่ต่างๆ

1387624852129

ห้องครัว

ปัญหาท่อตันในห้องครัว มักจะเกิดปัญหาในท่อระบายน้ำทิ้งอุดตัน  ระบบในการระบายน้ำที่มักจะมีปัญหาภายในและภายนอกของตัวอาคารที่อยู่อาศัย หรือ ร้านค้า มักจะเกิดปัญหาจากเศษอาหาร ฝุ่นละออง หรือ ไขมัน สิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่สะสมเป็นเวลานาน น้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้ ซึ่งเป็นสาเหตุในการทำให้เกิดปัญหาท่ออุดตัน

ท่อน้ำทิ้ง

ปัญหาท่อน้ำทิ้งหลักอุดตัน มักจะเกิดอาการไม่สามารถระบายน้ำได้ น้ำขัน การระบายน้ำมีปัญหาภายในหรือภายนอกอาคาร ตลาด โรงงานอุตสหกรรม หลังคา ใกล้ต้นไม้ ซึ่งอาจจะเกิดจากใบไม้ เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูลต่างๆ เช่น เศษขยะมูลฟอย ดอกไม้ ใบไม้  เข้าไปอุดท่อทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ เกิดอาการท่วม ขัง และมักจะเป็นปัญหาในช่วงฤดูฝนจะพบปัญหานี้บ่อยมาก

photo 2 (1)

ห้องน้ำ

ปัญหาท่อตันในห้องน้ำ เกิดได้หลายอย่าง อ่างล้างหรือ ท่อระบายน้ำเวลาอาบนเ ส้วมตัน ลาดน้ำไม่ลงหรือลงบ้างไม่ลงบาง อาจจะเกิดจากสิ่งปฏิกูลสะสม จับตัวกันเป็นเวลานาน หรือ สบู่ กระดาษชำระ เส้นผม เป็นต้น เข้าไปอุดตันในท่อจึงทำให้ทำน้ำไม่สามารถไหลผ่านไป และเกิดปัญหา ท่วมขัง หรือทำให้ไม่ไหล